Výhody kurzů:

Můj šestnáctiletý pobyt v USA mi umožňuje uplatňovat do praxe to, co člověk v angličtině znát má a musí.

Užití vlastních klasických učebnic zaměřené slovní zásobou, frázemi a stylem cvičení na praktické použití jazyka.

Podnikové kurzy jsem schopen "ušít na míru".

Osobní a přátelský přístup k jednotlivému posluchači.

Výuku a konverzaci řídím dle potřeb a schopností průměrného posluchače. Kurz nesvazuji osnovou, ale spíše zaměřím na specifické potřeby posluchačů. Nedá se tudíž o dvou kurzech, byť na stejné jazykové úrovni, říci, že jsou obsahově zcela stejné. A v tomto spočívá výhoda pro zájemce o intenzivnější výuku, kteří se mohou v jednom školním roce zapsat do více kurzů. Konverzace a témata se totiž zpravidla neopakují.

Ceny kurzů.