Informace o kurzech a jejich ceny

Kurzovné na letošní školní rok činí  3.900,- Kč. Kurzovné je splatné před započetím kurzu.

Kurzy probíhají od září do června a schází se na dvě učební hodiny týdně vcelku. Posluchač tudíž v jednom školním roce absolvuje 80 učebních hodin. Doporučuji přijímací pohovor za účelem nejvýhodnějšího zařazení posluchače. Do některých kurzů lze přistoupit i v průběhu školního roku. V tomto případě nabízím zájemci, po absolvování přijímacího pohovoru, návštěvu jedné lekce zdarma.

Kurzy nejsou obsazovány více než 13 posluchači a zpravidla se jich schází méně. Kurzovné zahrnuje, kromě učebnic, veškeré další podklady pro výuku.

Má-li uchazeč zájem o intenzivnější výuku, může se zapsat do více kurzů na stejné jazykové úrovni. Látka se většinou neopakuje, jelikož každý jednotlivý kurz má své specifické potřeby (viz VÝHODY).

Podnikový kurz doporučuji obsazovat do výše zmíněného počtu posluchačů. Konečné rozhodnutí však ponechávám zákazníkovi. Letošní roční cena za podnikový kurz je individuální (dle náročnosti zákazníka na testování studentů, vedení různých administrativních úkonů, parkovné, cestovné, apod.) a bude určena dohodou se zákazníkem.