Společně s manželkou jsem začal vyučovat anglický jazyk krátce po návratu z mého šestnáctiletého pobytu v USA v dubnu 1990. Zpočátku jsme pracovali pro hradecký Střelák, ale zanedlouho se zaregistrovali na Úřadě města Hradce Králové k podnikání a začali vyučovat pod jménem Frank Otta, AA - AMERICKÁ ANGLIČTINA.

Před prázdninami 1990 jsme s hrůzou zjistili, že v obchodech nejsou učebnice angličtiny a musíme tudíž pro naše zákazníky nějaké vytvořit. Začátkem prázdnin jsme se dali do práce a během dvou měsíců vznikla naše první, klasická Učebnice pro začátečníky. Další prázdniny jsme napsali navazující Učebnici praktické angličtiny. A třetí prázdniny další.

Tyto učebnice jsou, dle našich posluchačů, natolik obsahově vyhovující, že podle nich učím dodnes. Během deseti let práce s našimi knihami se mi podařilo lokalizovat jejich nedostatky a napravit je. Naše tři učebnice budou během roku 2000 rozšířeny, rozděleny do čtyř svazků, ověřeny v praxi a uvedeny na trh v elektronické formě. Jednu z lekcí připravované učebnice můžete najít pod ZDARMA nahoře napravo na liště. Jako ukázku jsem zvolil lekci první proto, aby ji i věčný začátečník mohl posoudit.

Při tvorbě našich učebnic jsme velice pozorně dbali pravidla, že dospělý posluchač se potřebuje učit trochu jinak než dítě školou povinné. Také jsme se zaměřili na aplikaci v praxi běžně používaných vazeb.

Během našich prvních let působnosti jsme získali mnohé zákazníky, jejichž jména naleznete v oddíle O FIRMĚ / REFERENCE nahoře nalevo na liště, a většinu z nich vyučuji dodnes. Například PVT, a.s. (nyní ASSECO, ČR) je mým Váženým zákazníkem od roku 1990. Nedá se ale říci, že se specializuji výlučně na výuku v podnicích. Vyučuji též veřejnost.

Z důvodu přechodu z Registrace k podnikání na Živnostenský list, při vystavení kteréhož je vyžadována státní zkouška, jsem se přihlásil k jejímu složení na Státní jazykové škole v Hradci Králové a v červnu 1992 ji složil.

Koncem roku 1993 jsme se s manželkou rozhodli podpořit hradeckou kulturu pro mladé a otevřít v Hradci nový rockový klub. Tento získal,díky pečlivé dramaturgii a diváky tvořené atmosféře, celostátní jméno. Operace související s provozem klubu si vzala na starost manželka a já se nadále věnuji angličtině (proto se zmiňuji o našich učebnicích a mé výuce).

V roce 1995 jsem si pronajal učebnu na ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové a začal zde učit veřejnost. Tato výuka zde probíhá do současnosti. Kurzy jsou určeny osobám starších 18 let, studujícím angličtinu při zaměstnání či jako doplněk k vysokoškolskému studiu. Mých služeb využívají i studenti Pedagogické fakulty v Hradci Králové a posluchači místní Lékařské a Farmaceutické fakulty University Karlovy.

V roce 2000 jsem rozšířil své služby o překlady. Velká většina mých překladů je umístěna na anglických verzích webových stránek mnoha subjektů (soukromé firmy, státní organizace, ...). Další mé překlady jsou zveřejněny v odborných časopisech (např. obory medicína, farmacie, GIS, ..., jiné se vyskytují v diplomových pracích studentů

V roce 2009 jsem se začal věnovat gramatickým korekturám anglických verzí webových stránek. Nikdo z nás se nechce ve světě prazentovat špatnou angličtinou, že ne. Tyto korektury jsem schopen provádět přímo v souborech (kódu) HTM, takže chybný soubor může zákazník jednoduše přepsat na serveru a veškeré další starosti mu odpadají (např. proces "clip and paste", při kterém může dojít k přehození textu).

Vize do budoucnosti
Nadále poskytovat hradecku kvalitní výuku anglického jazyka spolu s překladatelskými a tlumočnickými službami za velmi přijatelné ceny.